บริการหลักของเรา

วิตามินและอาหารเสริม

การผลิตอาหารเสริมที่ยูเฮลท์แล็บมีการพัฒนานำสารสกัดจากพืชธรรมชาติ สัตว์น้ำ แร่ธาตุ วิตามินเข้มข้น มาสกัดและบรรจุในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง lifestyle การใช้ชีวิต และความต้องการที่ แตกต่างกันของผู้บริโภค

กาแฟ

เครื่องดื่มยอดนิยมในยามเช้าหรือยามง่วงนอน เพื่อปลุกสมองให้ตื่นตัว คลายความเหนื่อยล้าทั้งทางกายและทางจิตใจ และนอกจากนี้ กาแฟยังมีประโยชน์ทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย และด้วยสารสกัดต่าง ๆ ที่ยูเฮลท์แล็บได้พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นส่วนประกอบในกาแฟ ทำให้เราสามารถผลิตกาแฟเพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพอื่นๆ

เลือกผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอื่น ๆ ได้ตามหมวดหมู่บำรุงร่างกาย หรือติดต่อ U Health Lab เพื่อปรึกษา และแนะนำ